บริการการประชุมทางโทรศัพท์
และจำหน่าย Black Box Product

www.blackbox.com เป็นสินค้าที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ทดลองใช้บริการ Teleconference ฟรี

About FDS Networks Co., Ltd

First of all, allow me to introduce. FDS Networks Co., Ltd is a well-established Hong Kong based company. have offices in Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, and throughout China, offering a high-quality, reliable and the most costeffective audio conferencing services in the Asia Pacific region.

About Our Services

Our system is fully digitals, provides excellent sound quality, easy to use, and is designed with many rich features to meet most company's security and audit policies.

COST SAVINGS!!